balandžio 28, 2010

Šiuolaikinis šokis – nauja fizinio aktyvumo forma

03/22/2010 – 00:03 — Laura Čapauskytė

Meną kuria menininkai, kūrybos procesas – jų prerogatyva. Likusiesiems tenka žiūrovų, vertintojų vaidmuo. Tokį požiūrį keičia pastaraisiais metais įsivyraujančios tendencijos įvairių rūšių menus panaudoti sveikatos gerinimui, t.y. menas suteikia galimybę žmogui tapti kūrybinio proceso dalyviu. Šokis gali būti ne tik saviraiškos priemonė, bet ir įrankis fizinei ir psichologinei būsenai gerinti per judėjimą. Modernusis šokis iš kitų šokio stilių išsiskiria tuo, kad užsiėmimuose akcentuojamas ne tiek judesių atlikimas, kiek judėjimo spontaniškumas, saviraiška, minčių ir jausmų raiška per judesį.

Šiuolaikinio šokio nauda žmogui

Mokslininkų C. S. Carter, A. T. Hos atlikti tyrimai rodo, jog šokis yra viena iš geriausių fizinio aktyvumo formų, kuri gali padidinti savęs vertinimą ir pasitenkinimą savimi. Kaune įsikūrusios šiuolaikinio šokio grupės “Flow’in“ vadovė Ugnė Dievaitytė praėjusių metų pavasarį taip pat atliko tyrimą šioje srityje. Vienas iš jos tikslų buvo įvertinti ir palyginti, kiek skirtingų šokių stilių: modernaus, hip-hop‘o, baleto, užsiėmimus lankančios merginos yra patenkintos savo kūnu. Apklausoje dalyvavo 95 įvairias šokių studijas lankančios merginos, neprofesionalės.

Nepaisant to, jog visi trys šokių stiliai yra neabejotinai naudingi fizinei sveikatai, gauti tyrimo rezultatai nustebino. Lyginant skirtingus šokio stilius šokančias merginas, modernaus šokio užsiėmimus lankančios merginos yra labiau patenkintos savo kūnu bei dažniau patiria teigiamas emocijas savo kūno išvaizdos atžvilgiu nei hip-hop‘ą ir baletą šokančios merginos.

Šio tyrimo rezultatus iliustruoja ir šokio edukologijos absolventės Donatos Krikštanaitės išsakytos mintys: „Šiuolaikinis šokis atveria neribotas galimybes kūrybai bei kūno panaudojimą judesiui sukurti. Šokyje įjungiami koordinaciniai, plastiniai, dinaminiai, loginiai, intelektualiniai gebėjimai. Man šiuolaikinis šokis – vienas iš tų šokio stilių, kuriame nepakanka tik paklusimo savo kūnui, tačiau reikalaujama maišto ir susidūrimo su savo protu ir siela“. Moderniajame šokyje svarbesni žmogaus vidiniai pojūčiai nei judesių estetika ar išoriniai rezultatai, todėl lengviau judama, atsipalaiduojama.

Šiuolaikinis šokis. Kas jis?

Šokis – unikali judesio forma, kurią sudaro ne vien fizinis judesys. Per šokį judesys yra transformuojamas į tikslingą judesio kalbą, kuri apima emocinę, pažintinę ir fizinę sritis. Šiuolaikiniam šokiui būdingas įvairiapusiškumas. Jo neriboja muzikos stiliai, nėra specifinių žingsnelių. Jis apjungia pagrindinės modernaus šokio technikos, taip pat post-modernaus šokio, baleto elementus, kuriomis vadovaujantis šokama. Anot šiuolaikinio šokio grupės „Flow‘in“ vadovės U. Dievaitytės bei šokėjos Mildos Steponavičiūtės, šiuolaikinis šokis suteikia žmogui didelę saviraiškos laisvę, vyksta „kūryba“ per judesį, šiame šokio stiliuje daugiau nei bet kuriame kitame – organiško kūno judėjimo, improvizacijos.

Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvoje

Šiuolaikinį šokį Lietuvoje reprezentuoja du kasmetiniai festivaliai didžiuosiuose miestuose bei keletas žinomesnių šokio teatrų, tačiau platesnei jo sklaidai, anot kalbintų pašnekovių, įtakos turi tai, jog Lietuvoje nėra ruošiama šios srities profesionalų. Be to, būtina pastebėti, jog į Lietuvą šiuolaikinis šokis atėjo vėliau nei intensyviai TV ekranuose populiarinami sportiniai šokiai.

Pasak šiuolaikinio šokio grupės vadovės U. Dievaitytės, remiantis užsienio šalių patirtimi, būtų puiku, jei pažintis su šiuolaikiniu šokiu prasidėtų nuo mokyklos suolo, būtų sudarytos sąlygos mokiniams pasirinkti, kokio šokio stiliaus pradmenis jie norėtų įgyti. Šiuo metu Lietuvos mokyklose šiuolaikinio šokio sklaida priklauso nuo mokytojų pasirengimo bei jų iniciatyvos dalintis informacija apie šiuolaikinį šokį su mokiniais.

Kaip teigė M. Steponavičiūtė, svarbu pastebėti, jog knygynuose trūksta literatūros apie šiuolaikinį šokį lietuvių kalba, o tai, žinoma, populiarumo šiai meno sričiai neprideda. Anot, D. Krištanaitės, susidomėjimą šiuolaikiniu šokiu padidintų dažnesni edukaciniai projektai, šiuolaikinio šokio seminarai, tačiau jiems reikalingas papildomas finansavimas iš valstybės, kurio, deja, stinga.

Reklama

Šviežuma

balandžio 28, 2010

Na štai, atėjo metas, kai subrendome naujam spektakliui. Tad vyksta kūrybos ir lipdymo procesas. Tikimės šį procesą parodyti birželio pradžioje.

Tad jei atsirastų kur nors erdvė jį parodyti, rašykit! Mes jos dabar ieškome. Pasidalintume su Jumis savo kūrybos vaisiais ;)

Ugnė

%d bloggers like this: